مانور فرهنگی تاکسیداران جهت بزرگداشت مقام آتش نشانان شهید در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران

اخبار مانور فرهنگی تاکسیداران جهت بزرگداشت مقام آتش نشانان شهید در حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران

با همکـاری رانندگان تاکسی زحمتکش «به عنـوان سفیـرهای فرهنگـی و معنـــوی شهــر» در مورخ 95/11/9 تاکسیداران تحت پوشش سازمان تاکسیرانی با نصب مضمون های فرهنگی و پیام های همدردی ضمن اجرای مانور در سطح شهر با حضور در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اندیشه با تسلیت به مدیریت و پرسنل خدوم آن سازمان، جانفشانی های آتش نشانان شهید حادثه پلاسکو را گرامی داشتند.

این مانور که با دستور و حمایت ویژه آقای مهندس شوندی، شهردار محترم و فقید شهر اندیشه، فرماندهی محترم راهنمایی و رانندگی شهر اندیشه و سازمان آتش نشانی شهر اندیشه در ساعت 11 صبح از میدان آزادی شروع و پس از عبور از روبروی شهرداری اندیشه، چهارراه میلاد، میدان شهدا، میدان خلیج فارس در سازمان آتش نشانی مستقر و پس از ابراز تسلیت پایان یافت.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهر اندیشه